[COL] – Ông A-đam và bà Ê-va

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về hình mẫu Tải về kích thước A4 Thiết kế bởi Ian & Sue Coate Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào…

[COL] – Con rắn

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về hình mẫu Tải về kích thước A4 Thiết kế bởi Ian & Sue Coate Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào…

[COL] – Sa-tan

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về hình mẫu Tải về kích thước A4 Thiết kế bởi Ian & Sue Coate Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào…

[COL] – Thiên sứ

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về hình mẫu Tải về kích thước A4 Thiết kế bởi Ian & Sue Coate Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào…

[COL] – Ngai của Đức Chúa Trời

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về hình mẫu Tải về kích thước A4 Thiết kế bởi Ian & Sue Coate Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào…