Lời chúc cuối giờ

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về 1080p Thời gian: 04 giây Thực hiện bởi Thiên Lộc Được phép sử dụng cho việc phát trực tuyến, trình chiếu, hội họp, podcast, ghi âm, các bài viết trên website & mạng xã hội… Chia sẻ: Facebook Google+ Twitter LinkedIn

Kiểm tra đồ dùng

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về 1080p Thời gian: 05 giây Thực hiện bởi Thiên Lộc Được phép sử dụng cho việc phát trực tuyến, trình chiếu, hội họp, podcast, ghi âm, các bài viết trên website & mạng xã hội… Chia sẻ: Facebook Google+ Twitter LinkedIn

Giữ vệ sinh chung

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về 1080p Thời gian: 08 giây Thực hiện bởi Thiên Lộc Được phép sử dụng cho việc phát trực tuyến, trình chiếu, hội họp, podcast, ghi âm, các bài viết trên website & mạng xã hội… Chia sẻ: Facebook Google+ Twitter LinkedIn

Thông báo hằng tuần

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về 1080p Thời gian: 04 giây Thực hiện bởi Thiên Lộc Được phép sử dụng cho việc phát trực tuyến, trình chiếu, hội họp, podcast, ghi âm, các bài viết trên website & mạng xã hội… Chia sẻ: Facebook Google+ Twitter LinkedIn

Đăng ký học Giáo lý

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về 1080p Thời gian: 10 giây Thực hiện bởi Thiên Lộc Được phép sử dụng cho việc phát trực tuyến, trình chiếu, hội họp, podcast, ghi âm, các bài viết trên website & mạng xã hội… Chia sẻ: Facebook Google+ Twitter LinkedIn

Đăng ký Alpha

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về 1080p Thời gian: 03 giây Thực hiện bởi Thiên Lộc Được phép sử dụng cho việc phát trực tuyến, trình chiếu, hội họp, podcast, ghi âm, các bài viết trên website & mạng xã hội… Chia sẻ: Facebook Google+ Twitter LinkedIn

Chào mừng 01

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về 1080p Thời gian: 36 giây Thực hiện bởi Thiên Lộc Nhạc nền bởi John Rosso Được phép sử dụng cho việc phát trực tuyến, trình chiếu, hội họp, podcast, ghi âm, các bài viết trên website & mạng xã hội… Chia sẻ: Facebook Google+ Twitter…

Tắt chuông điện thoại 01

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về 1080p Thời gian: 6 giây Thực hiện bởi Thiên Lộc Được phép sử dụng cho việc phát trực tuyến, trình chiếu, hội họp, podcast, ghi âm, các bài viết trên website & mạng xã hội… Chia sẻ: Facebook Google+ Twitter LinkedIn

Giờ tĩnh nguyện 01

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về 1080p Thời gian: 6 giây Thực hiện bởi Thiên Lộc Được phép sử dụng cho việc phát trực tuyến, trình chiếu, hội họp, podcast, ghi âm, các bài viết trên website & mạng xã hội… Chia sẻ: Facebook Google+ Twitter LinkedIn