Đồng hồ đếm ngược 004

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về 720p Tải về 1080p Thời gian: 1 phút 30 giây Thực hiện bởi Thiên Lộc Hình ảnh bởi Creationswap Được phép sử dụng cho việc phát trực tuyến, trình chiếu, hội họp, podcast, ghi âm, các bài viết trên website & mạng xã hội… Chia…

Đồng hồ đếm ngược 003

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về 720p Tải về 1080p Thời gian: 5 phút Thực hiện bởi Thiên Lộc Hình ảnh bởi Creationswap Được phép sử dụng cho việc phát trực tuyến, trình chiếu, hội họp, podcast, ghi âm, các bài viết trên website & mạng xã hội… Chia sẻ: Facebook…

023 – Bầu trời đêm

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về Thực hiện bởi CMG 19 hình nền tĩnh (1920 x 1080) Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào khác. Chia sẻ:…

022 – Thương khó

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về Thực hiện bởi CMG 6 hình nền tĩnh Full HD (1920 x 1080) Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào khác.…

021 – Ngôi sao Giáng sinh

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về Thực hiện bởi CMG 18 hình nền tĩnh Full HD (1920 x 1080) Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào khác.…

020 – Mây trời

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về Thực hiện bởi CMG 20 hình nền tĩnh (5184 x 2916) Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào khác. Chia sẻ:…

019 – Mưa sao băng

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về Thực hiện bởi CMG 23 hình nền tĩnh (1920 x 1080) Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào khác. Chia sẻ:…

018 – Màu nước Đen

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về Thực hiện bởi CMG 14 hình nền tĩnh (5184 x 2916) Được phép dùng cho in ấn, trình chiếu, học Kinh Thánh, chia sẻ Facebook…. Tuyệt đối không dùng với mục đích tạo ra lợi nhuận dưới bất kỳ hình thức nào khác. Chia sẻ:…