Giới thiệu ứng dụng VGM

Ứng dụng VGM giúp bạn nghe đọc KINH THÁNH, PHÚC ÂM, BÀI GIẢNG KINH THÁNH, NHẠC THÁNH, THÁNH CA, và phát thanh ĐÀI NGUỒN SỐNG. ——————————–Với mục đích rao truyền Phúc Âm và lẽ thật của KINH THÁNH cho mọi người không phân biệt tôn giáo, hệ phái, trình độ, lứa tuổi, người có niềm…

[ĐKT] – Ru-tơ

Lịch sử cập nhật Phiên bản 1.0 Phát hành lần đầu Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về gói 01 – 1,4 MB Đang cập nhật gói 02 Cập nhật mới: 11/01/2019 Ngày phát hành: 11/01/2019 Tổng cộng: 25 câu hỏi Phần mềm: MS PowerPoint (pptx) Tỉ lệ màn hình: 16:9 Nguồn…

[ĐKT] – Giô-suê

Lịch sử cập nhật Phiên bản 1.0 Phát hành lần đầu Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về gói 01 – 2,6 MB Đang cập nhật gói 02 Cập nhật mới: 09/08/2018 Ngày phát hành: 09/08/2018 Tổng cộng: 50 câu hỏi Phần mềm: MS PowerPoint (pptx) Tỉ lệ màn hình: 16:9 Nguồn…

[ĐKT] – Dân Số Ký

Lịch sử cập nhật Phiên bản 1.0 Phát hành lần đầu Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về gói 01 – 2,75 MB Đang sản xuất gói 02 Cập nhật mới: 06/08/2018 Ngày phát hành: 06/08/2018 Tổng cộng: 60 câu hỏi Phần mềm: MS PowerPoint (pptx) Tỉ lệ màn hình: 16:9 Nguồn…

[ĐKT] – Lê-vi Ký

Lịch sử cập nhật Phiên bản 1.1 Cập nhật tên sách Phiên bản 1.0 Phát hành lần đầu Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về gói 01 – 3,3 MB Đang sản xuất gói 02 Cập nhật mới: 06/08/2018 Ngày phát hành: 02/08/2018 Tổng cộng: 50 câu hỏi Phần mềm: MS PowerPoint…