Tắt chuông điện thoại 01

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về 1080p Thời gian: 6 giây Thực hiện bởi Thiên Lộc Được phép sử dụng cho việc phát trực tuyến, trình chiếu, hội họp, podcast, ghi âm, các bài viết trên website & mạng xã hội… Chia sẻ: Facebook Google+ Twitter LinkedIn

Giờ tĩnh nguyện 01

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về 1080p Thời gian: 6 giây Thực hiện bởi Thiên Lộc Được phép sử dụng cho việc phát trực tuyến, trình chiếu, hội họp, podcast, ghi âm, các bài viết trên website & mạng xã hội… Chia sẻ: Facebook Google+ Twitter LinkedIn

Dâng hiến 01

Bản quyền Cộng tác Hướng dẫn Báo lỗi Tải về 1080p Thời gian: 25 giây Thực hiện bởi Thiên Lộc Được phép sử dụng cho việc phát trực tuyến, trình chiếu, hội họp, podcast, ghi âm, các bài viết trên website & mạng xã hội… Chia sẻ: Facebook Google+ Twitter LinkedIn